Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016 10:28

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015

&  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

             Συνάδελφοι, θα αναφερθούμε στις δράσεις που υλοποιήθηκαν από τον φορέα μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2015, καθώς επίσης και σε όσες υποθέσεις και ζητήματα χειριστήκαμε με σκοπό τη διασφάλιση των κεκτημένων και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία όρασης.

 1. 1.Διεκδίκηση Δικαιωμάτων (Απασχόληση, Συντάξεις, Επιδόματα, Λοιπές Παροχές)
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αγωνιστήκαμε συλλογικά, αφενός για τη διασφάλιση και αφετέρου για τη βελτίωση των συνθηκών που σχετίζονται με τις παροχές και την υποστήριξη προς τα άτομα με αναπηρία όρασης στον τομέα της απασχόλησης, των συντάξεων, των προνοιακών επιδομάτων και πάσης φύσεως παροχών και διευκολύνσεων. Χαρακτηριστικά συμμετείχαμε στο πανελλαδικό παν – αναπηρικό συλλαλητήριο της ΕΣΑμεΑ στις 04-11-2015 με σκοπό τη βελτίωση των τομέων της εκπαίδευσης, της πρόνοιας, των εισοδημάτων, των επιδομάτων, των συντάξεων, της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και της αξιοπρεπούς περίθαλψης. Αξίζει να αναφερθούμε και να τονίσουμε ότι υπήρξε μαζική συμμετοχή μελών της Περιφερειακής μας, γεγονός που αποδεικνύει την αποφασιστικότητα και την μαχητικότητα του σωματείου μας και των μελών του για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία όρασης.
 • Σε ατομικό επίπεδο χειριστήκαμε πληθώρα υποθέσεων μελών όπου και όποτε χρειάστηκε και αντιμετωπίσαμε με αποτελεσματικότητα στρεβλώσεις και εκτροπές που δημιουργούσαν καθεστώς αδικίας για τα μέλη μας όσον αφορά τον εργασιακό τομέα, τα προνοιακά επιδόματα και τις συντάξεις, τη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας κλπ.
 • Συνεχίσαμε τις πιέσεις σε συνεργασία με τη Κεντρική Διοίκηση του Π.Σ.Τ., την Ε.Ο.Τ. και την ΕΣΑμεΑ ώστε άμεσα με βάση το Ν.2643/98 να προκηρυχθούν θέσεις τυφλών τηλεφωνητών. Ως αποτέλεσμα της ως άνω πίεσης, τον Φεβρουάριο του 2016 ολοκληρώθηκε η διαδικασία δήλωσης όλων των φορέων προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τις κενές θέσεις τυφλών τηλεφωνητών ώστε το προσεχές διάστημα να εκδοθεί η σχετική προκήρυξη. Επισημαίνουμε δε ότι βασική και πάγια επιδίωξή μας είναι η υπαγωγή των διαδικασιών έκδοσης των αποτελεσμάτων υπό την αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ προκειμένου να εμπεδωθεί η διαφάνεια, να διασφαλιστούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης των αποτελεσμάτων.
 1. 2.Εκπαίδευση και Κατάρτιση Τυφλών  - Κινητικότητα, Προσανατολισμός και Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης
 • Σε συνεργασία με το Δημόσιο ΙΕΚ Επανομής συνεχίσαμε την υποστήριξη των τμημάτων Τειρεσίας – Χειριστές Τηλεφωνικών Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών για Άτομα με Πρόβλημα Όρασης, Βοηθών Φυσιοθεραπευτή και Απομαγνητοφωνητών πρακτικών-συνομιλιών.
 • Όλο το έτος παρείχαμε δωρεάν εκπαίδευση στα μέλη μας στη Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης σε όλη τη Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, συμβάλλοντας στην αυτόνομη διαβίωση και ανεξαρτητοποίηση των ατόμων με πρόβλημα όρασης.

Στόχος για το τρέχον έτος είναι η ανάπτυξη και η διεύρυνση της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία όρασης όσον αφορά την Κινητικότητα και την αυτόνομη διαβίωση, καθώς και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε ζητήματα που αφορούν την αυτονομία και την ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρία όρασης.

 1. 3.Προγράμματα Ευαισθητοποίησης, Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης
 • Όλο το έτος 2015 συνεχίσαμε τη διενέργεια μαθημάτων εκμάθησης της γραφής και ανάγνωσης Brailleστη Θεσσαλονίκη. Λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος επεκτείναμε τα τμήματα στη Φλώρινα και τη Καστοριά, ως πιστοποιημένος φορέας του Υπουργείου Παιδείας.
 • Διενεργήσαμε βιωματικά σεμινάρια ευαισθητοποίησης με τη συμβολή της Αντιπροέδρου και της υπηρεσίας Κινητικότητας σε σχολεία, υπηρεσίες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.
 1. 4.Διάδοση των Υπηρεσιών του Συνδέσμου
 • Στα πλαίσια συντονισμένων ενεργειών με σκοπό τη διάδοση των υπηρεσιών του Συνδέσμου τόσο σε άτομα με πρόβλημα όρασης όσο και στο ευρύτερο κοινό δημιουργήσαμε δύο σελίδες στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebookμε διακριτούς τίτλους: «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών – Περ. Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας» & «Πρόγραμμα Εκμάθησης Braille – Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών ΠΕΚΜ». Επίσης εντός του 2016 θα ολοκληρωθεί και η δημιουργία αντίστοιχης σελίδας στο Twitter.
 • Επίσης δημιουργήσαμε ειδικά προσβάσιμη για άτομα με μερική ή ολική απώλεια όρασης ιστοσελίδα της Περιφερειακής μας στη διεύθυνση www.pstpekm.gr. Πλέον εκτός από τη καθιερωμένη ενημέρωση μέσω του αυτόματου τηλεφωνητή θα δίδεται η δυνατότητα στα μέλη μας να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στο χώρο διαμέσου της καρτέλας «Τα Νέα».
 • Ολοκληρώσαμε την εκτύπωση 3000 αντιτύπων ενημερωτικών φυλλαδίων με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής μας, καθώς και 1500 αντιτύπων της υπηρεσίας Κινητικότητας.
 • Τέλος, οι ανανεωμένες μας υπηρεσίες πλέον περιλαμβάνουν αποστολή μαζικών μηνυμάτων SMSστα μέλη μας όταν πρόκειται για ένα κρίσιμο ζήτημα, εκδήλωση ή δραστηριότητα.
 • Στόχος του σωματείου είναι η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία για την διάδοση της γνώσης και πληροφορίας, την επικοινωνία των μελών μεταξύ τους, αλλά και με τον φορέα μας, καθώς και την προβολή ζητημάτων που αφορούν τα άτομα με αναπηρία όρασης ευρύτερα.
 1. 5.Προσβασιμότητα – Αναπηρικά Parking
 • Παρείχαμε εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων για θέματα που άπτονται της προσβασιμότητας τυφλών ατόμων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
 • Μετά από πολύμηνη αναστολή της χορήγησης αναπηρικών θέσεων στάθμευσης, η Διοικούσα Επιτροπή μετά από πιέσεις που άσκησε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με άλλα σωματεία ΑμεΑ και υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ Κεντρικής Μακεδονίας πέτυχε την επανέναρξη χορήγησης των σχετικών αδειών.
 • Υπό την πλήρη εποπτεία και ευθύνη της Περιφερειακής μας, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης με χρηματοδότησή του εγκατέστησε στο λεωφορείο που εκτελεί την Πολιτιστική Διαδρομή νούμερο 50  απτικές απεικονίσεις των πιο σημαντικών μνημείων της πόλης. Οι απτικές αναπαραστάσεις των μνημείων είναι διαθέσιμες σε μορφή βιβλίου και χρησιμοποιούνται παράλληλα με τη φωνητική ξενάγηση.
 • Πραγματοποιήθηκαν επαφές με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να επισκευαστούν τα ηχητικά φανάρια και είμαστε εν αναμονή της κατακύρωσης της σχετικής σύμβασης.
 • Κύριο μέλημα του φορέα μας αποτελεί η εμπέδωση της προσβασιμότηας στο δομημένο φυσικό περιβάλλον προς όφελος των ατόμων με αναπηρία όρασης, μέσω της συνεχούς πίεσης προς τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και με τη συμμετοχή σε σχετικές δράσεις και ερευνητικές πλατφόρμες. Επίσης πάγιο και διαρκή στόχο μας αποτελεί η συνεχής άσκηση πιέσεων και διαβουλεύσεων με υπηρεσίες του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να καταστούν προσβάσιμες και λειτουργικές για τα άτομα με αναπηρία όρασης. Τέλος, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την επέκταση της εφαρμογής και λειτουργίας των ηχητικών σηματοδοτών στις διαβάσεις της πόλης μας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής, αυτόνομη και απρόσκοπτη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία όρασης.
 1. 6.Υποστήριξη των Μελών
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους οι υπηρεσίες του Συνδέσμου παρείχαν υποστήριξη στα μέλη σε όλους τους τομείς, όπου και όποτε χρειάστηκε.
 • Το δίκτυο εθελοντών εξυπηρετεί καθημερινά τα μέλη που χρήζουν υποστήριξης και συνοδείας για τις καθημερινές τους ανάγκες. Επίσης παρείχαμε συμβουλευτική και υποστήριξη διαμέσου της Κοινωνικής μας Υπηρεσίας σε άτομα που χρήζουν υποστήριξης.
 • Σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, η Κοινωνική μας Υπηρεσία  αξιοποίησε το δίκτυο Κοινωνικών Λειτουργών σε κρίσιμες υπηρεσίες της πόλης μας για την εξυπηρέτηση των μελών μας, όπως δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, ΟΑΕΔ, ασφαλιστικά ταμεία κλπ.
 • Παρά τις επανειλημμένες επαφές μας με το ΚΕΑΤ και τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τη συμμετοχή μας στην σχετική διαβούλευση, το ζήτημα της σύστασης του Ιδρύματος «Αγία Παρασκευή» δεν επιλύθηκε, παραταύτα συνεχίζουμε την άσκηση πιέσεων προς όλες τις κατευθύνσεις προκειμένου να έχει θετική κατάληξη το ανωτέρω ζήτημα προς όφελος των ατόμων με αναπηρία όρασης της Θεσσαλονίκης.
 • Προσφέραμε δύο θέσεις πρακτικής άσκησης Κοινωνικών Λειτουργών στο  Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης υπό την εποπτεία της Κοινωνικής μας Υπηρεσίας.
 • Μέσα στο 2016 προγραμματίζουμε την επαναλειτουργία της Τράπεζας Αίματος της Περιφερειακής σε συνεργασία με το «Θεαγένειο» Νοσοκομείο, το οποίο θα μας παρέχει τη δυνατότητα αιμοδοσίας στους χώρους του συλλόγου. Σκοπός είναι μέσω της δραστηριοποίησής μας στην εθελοντική αιμοδοσία να έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε τις ανάγκες των συμμετεχόντων μελών σε αίμα που πιθανώς προκύψουν στο μέλλον για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
 • Στόχος μας είναι η διεύρυνση των υποστηρικτικών υπηρεσιών του φορέα μας, τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο, για την παροχή υποστήριξης προς τα μέλη μας με την χρήση εθελοντών και όχι μόνο.
 1. 7.Τεχνικά Βοηθήματα
 • Για τις ανάγκες των μελών μας αγοράστηκαν 50 τηλεχειριστήρια ενεργοποίησης ηχητικών σηματοδοτών με δαπάνη του Συνδέσμου και χορηγήθηκαν δωρεάν κατά προτεραιότητα σε νέα μέλη, σε μέλη που δεν είχαν λάβει ποτέ και τέλος σε μέλη των οποίων το παλαιότερο τηλεχειριστήριο καταστράφηκε.
 • Διευκολύναμε τα μέλη στην αντιμετώπιση των αναγκών τους με την παραγγελία βοηθημάτων από το RoyalNationalInstitutetheBlindτης Αγγλίας και επιτύχαμε ταυτόχρονα όλα τα είδη να απαλλάσσονται του φόρου προστιθέμενης αξίας της Αγγλίας που ανέρχεται στο 20% επί της τιμής του εκάστοτε προϊόντος.
 • Αναζητούμε συνεχώς νέα είδη τεχνικών και ηλεκτρονικών βοηθημάτων με σκοπό να εμπλουτίσουμε την έκθεσή μας και να παρέχουμε εξειδικευμένες πληροφορίες στα μέλη μας.
 1. 8.Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Ο Σύνδεσμος καθ’ όλη της διάρκεια του 2015 συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΑΤΜΑPSσε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εξετάζοντας ποιες πληροφορίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους απτικο-ακουστικούς χάρτες με απτική μορφή, ποιες με ακουστική μορφή και ποιες με απτικο-ακουστική μορφή. Οι προδιαγραφές των απτικο-ακουστικών συμβόλων θα εφαρμοστούν σε ένα ευρύ φάσμα απτικο-ακουστικών χαρτών που χρησιμοποιούνται συχνά στην εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων με πρόβλημα όρασης.
 • Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Workabilityσυνεργαζόμαστε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της πόλης μας με σκοπό τη προώθηση της απασχόλησης των ΑμεΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω συνεργασίας με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016.
 1. 9.Δημιουργία Επιτροπής Νεολαίας της Περιφερειακής μας

Στα πλαίσια αναβάθμισης των υπηρεσιών μας και της αποδοτικότερης λειτουργίας της Περιφερειακής μας, κατευθυνθήκαμε προς τη δημιουργία επιτροπής νεολαίας. Αφού δημιουργήθηκε και συντάχθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Νεολαίας του ΠΣΤ – ΠΕΚΜ και κατόπιν της Γενικής Συνελεύσεως της Επιτροπής την 17η Ιουνίου 2015, προκηρύχθηκαν εκλογές την 1η Ιουλίου 2015 και αναδείχθηκε η Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από νέους, μέλη του Συνδέσμου. Με δεδομένο το γεγονός της ανάδειξης των αναγκών των νέων σε ηλικία μελών από την Επιτροπή και την συνακόλουθη συνεπικουρία και συμμετοχή τους στις δράσεις της Περιφερειακής μας, θα μας δοθεί η ευκαιρία να παρέχουμε βέλτιστες υπηρεσίες και προοπτικές για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

 

 1. 10.Περιστολή Λειτουργικών Δαπανών – Μισθοδοσία Προσωπικού
 • Εντός του 2015, μετά από έντονες προσπάθειες της Κεντρικής Διοίκησης η μισθοδοσία του προσωπικού του φορέα μας εξομαλύνθηκε, με ό,τι συνεπάγεται τούτο στην εύρυθμη λειτουργία του σωματείου.
 • Στα πλαίσια λειτουργίας της Περιφερειακής μας και με γνώμονα πάντα την ορθολογικότερη κατανομή των υφιστάμενων πόρων προβήκαμε σε ενέργειες που έχουν κύριο στόχο την εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών και την ανακατανομή τους σε άλλες υπηρεσίες προς όφελος των μελών μας, συγκεκριμένα:
 1. Μετά από εκτεταμένη έρευνα και στοχευμένες επαφές εντοπίστηκε χώρος προσβάσιμος και λειτουργικός, ο οποίος πρόκειται να στεγάσει το Πολιτιστικό Κέντρο του φορέα μας. Η μετεγκατάσταση θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2016. Ο χώρος που επιλέχθηκε βρίσκεται στο ισόγειο της πολυκατοικίας, στην οποία στεγάζονται τα γραφεία της Περιφερειακής μας. Γνώμονας για την ως άνω μετεγκατάσταση του Πολιτιστικού μας Κέντρου υπήρξε το μεν πρώτο η μείωση του καταβαλλόμενου ενοικίου, το δεύτερο δε οι αυξημένες λειτουργικές δυνατότητες που παρέχει ο νέος χώρος για την ανάπτυξη των υπηρεσιών του φορέα μας και την καλύτερη εξυπηρέτηση και υποστήριξη των μελών μας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστεί το γεγονός της στέγασης των γραφείων και των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του φορέα μας στην ίδια πολυκατοικία, με ό,τι συνεπάγεται τούτο για την αρτιότερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των μελών μας, αλλά και την καθετοποίηση των υπηρεσιών του φορέα μας.
 2. Επίσης εντάξαμε τις παροχές του ηλεκτρικού ρεύματος των γραφείων και του Πολιτιστικού στο ειδικό τιμολόγιο της ΔΕΗ για φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έτσι εξασφαλίσαμε ευνοϊκότερη τιμολόγηση στη χρέωση του ρεύματος.
 3. Αναζητήσαμε και επιλέξαμε νέο συνεργείο παροχής υπηρεσιών καθαριότητας με χαμηλότερο κόστος.
 4. Τέλος, μελετούμε συνεχώς συμφέρουσες λύσεις στις καθημερινές δαπάνες αγοράς αγαθών και υπηρεσιών για τις λειτουργικές ανάγκες του Συνδέσμου.

 

 1. 11.Παροχή Υποστήριξης προς ΚΕΑΤ – Παράρτημα Βορείου Ελλάδος

Στα πλαίσια της γενικότερης οικονομικής δυσκολίας της χώρας μας με συνεπακόλουθη την ακραία περιστολή των δαπανών προς τους Δημόσιους Οργανισμούς, δε θα μπορούσαμε να μείνουμε αμέτοχοι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Παράρτημα Βορείου Ελλάδος του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Για το λόγο αυτό συνδράμαμε και συνεχίζουμε απρόσκοπτα τη στήριξή μας στα άτομα που εξυπηρετεί, καθώς και στις υπηρεσίες του:

 1. Παρείχαμε οικονομική στήριξη για την αγορά τροφίμων με σκοπό τη σίτιση των οικοτρόφων της Σχολής και αναλάβαμε την αγορά και προμήθεια φρέσκου άρτου σε καθημερινή βάση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 2. Παρείχαμε 2500 φύλλα χάρτου 160 γραμμαρίων για τη κάλυψη των αναγκών της Σχολής όσον αφορά τη διεξαγωγή των μαθημάτων Braille.
 3. Παρείχαμε ανά διαστήματα συγκεκριμένα τρόφιμα και είδη κουζίνας με σκοπό να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της «Εκπαιδευτικής Κουζίνας» για τους τυφλούς μαθητές.
 4. Κατά τη περίοδο των Χριστουγέννων αγοράσαμε και προσφέραμε δώρα στους μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης.

Στόχος και σκοπός του φορέα μας είναι να ανταποκριθεί και να υποστηρίξει το Παράρτημα ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης σε όποιες ανάγκες αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης και την εκπαίδευση των οικοτρόφων, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από μέρους μας και φυσικά αφού προηγηθεί συγκεκριμένο και στοιχειοθετημένο αίτημα από πλευράς του Παραρτήματος.

 1. 12.Επιχορηγήσεις – Δωρεές προς την Περιφερειακή μας και τα Μέλη μας

Είναι γνωστό ότι το έργο μας είναι ευρέως διαδεδομένο, γεγονός που προκύπτει από τις θετικές αξιολογήσεις και επαινετικά σχόλια διαφόρων εταιρειών και Οργανισμών για τη δράση του φορέα μας. Στα πλαίσια της αναγνώρισης αυτής λάβαμε εντός τους έτους τις ακόλουθες χορηγίες για την υποστήριξη των υπηρεσιών μας:

 1. Ο Όμιλος «Ελληνικά Πετρέλαια» αναγνωρίζοντας την προσφορά μας, παρείχε στη Περιφερειακή μας οικονομική στήριξη ύψους 10.000 ευρώ.
 2. Η πολυεθνική εταιρία Microsoftμε έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαμέσου του παρατήματός της στην Ελλάδα μας χορήγησε νέο λογισμικό για αναβάθμιση των υπηρεσιών των γραφείων μας. Συγκεκριμένα λάβαμε 25 άδειες Windows 8.1, 25 άδειες Office 2013, 5 άδειες VisualStudioProfessional2013 και 5 άδειες ProjectProfessional. Το συνολικό ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο ποσό των 37.890 δολαρίων Η.Π.Α.
 3. Όπως κάθε χρόνο, το Τεκτονικό Ίδρυμα Ελλάδος παρείχε σε δύο φοιτητές-μέλη της Περιφερειακής μας υποτροφία ύψους 3.000 ευρώ καθ’ έκαστον με σκοπό να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες.
 1. 13. Ψυχαγωγία
 • Κατά τη διάρκεια του έτους προγραμματίστηκαν πλήθος εκδρομών και εξορμήσεων, αλλά δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω μη συμμετοχής ικανοποιητικού αριθμού μελών. Στόχος του φορέα μας είναι ο προγραμματισμός εκδρομών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016 που στόχο θα έχουν την ψυχαγωγία και αναψυχή των μελών μας, απαραίτητη προϋπόθεση όμως αποτελεί η συμμετοχή και η στήριξη των μελών στις ανωτέρω δράσεις και εκδηλώσεις προκειμένου αυτές να υλοποιηθούν και να στεφθούν από επιτυχία.
 • Η Δανειστική βιβλιοθήκη λειτουργεί πλέον κάθε Τετάρτη πρωί στα γραφεία του Συνδέσμου με σκοπό την εξυπηρέτηση μελών κυρίως από περιφερειακούς νομούς, των οποίων η μετάβαση καθίσταται δύσκολη κατά τις απογευματινές ώρες. Φυσικά κάθε Παρασκευή απόγευμα η Βιβλιοθήκη εξακολουθεί να λειτουργεί στο Πολιτιστικό μας Κέντρο και δεν παύει να εμπλουτίζεται συνεχώς με νέους τίτλους βιβλίων.
 • Από τον Σεπτέμβριο υποστηρίξαμε τη συγκρότηση ομάδας εκμάθησης παραδοσιακών χορών, στην οποία συμμετέχουν μέλη και φίλοι του συλλόγου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην αίθουσα γυμναστηρίου του Παραρτήματος ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης. 
 • Πραγματοποιήθηκαν αρκετές δραστηριότητες ενημερωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου στο Πολιτιστικό μας Κέντρο και είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε στην υλοποίηση ιδεών και προτάσεων των μελών για νέες δράσεις.

 

 

 1. 14.Αγωνιστικές Κινητοποιήσεις

Ο Σύνδεσμος συμμετέχει σε κάθε αγωνιστική κινητοποίηση του αναπηρικού χώρου, δηλώνοντας παρών σε κάθε προσπάθεια για διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία όρασης και τη βελτίωση των συνθηκών της καθημερινότητάς τους.

            Κλείνοντας, δεσμευόμαστε ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανταπόκριση στις προσδοκίες και ανάγκες των μελών μας και την προώθηση των ζητημάτων και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία όρασης.

Με εκτίμηση,

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

                                            Ο Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας

                                                           Χρήστος Κεσόγλου                                      Νικόλαος  Χατζηδάφνης

Διαβάστηκε 4588 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016 11:58

Τελευταία άρθρα από τον/την Κοινωνική Υπηρεσία

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: 1ο Σεμινάριο του ερευνητικού έργου WorkAbility »

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.